Personvern i den digitale verden

Utsagnet “Om du ikke har noe å skjule, har du ingen ting å bekymre deg over” benyttes ofte i debatten om personvern. Selv om det til en viss grad kan forsvares, er det også flere prinsipielle og etiske aspekter ved personvern som bør forsvares, så fremt det er mulig.

Privatlivets fred

Det trenger nemlig ikke være ulovlige aktiviteter folk ønsker å holde privat. De fleste ville ikke være komfortable om vennene deres til enhver tid kunne se hvor og med hvem man tilbragte tid med. Et annet eksempel er om man ringte et telefonnummer for å få hjelp med for eksempel avhengighet eller selvmordstanker.

Skreddersydd reklameprivate-property-1109273_960_720

Det finnes med andre ord mange legitime grunner til at man ønsker å holde noe informasjon for seg selv. Men det blir vanskeligere og vanskeligere i den digitale verden. Flere store IT-selskaper sitter på store mengder informasjon på de fleste av oss, og skreddersyr reklame basert på denne informasjonen. At man utsettes for spisset reklame er kanskje ikke det verste som kan skje, men for noen kan det by på utfordringer. En spilleavhengig som bombarderes med reklame for online casinoer vil for eksempel lide under dette.

Instagram-saken

Et annet kjent eksempel er da Instagram endret sine avtalevilkår i 2012. De ønsket seg full bruksrett til alle bilder som ble publisert via deres tjenester, inkludert retten til å selge bilder videre til tredjeparter. Man kunne dermed risikere å få bildet sitt brukt i kampanjer for et politisk parti man var sterkt uenig med, eller i sigarett-reklamer. Dette ville nok av de fleste blitt oppfattet som svært ubehagelig. På grunn av sterk motstand og protester fra brukerne, måtte til slutt Instagram gi seg.

Føre var

Selv om Instagram måtte bøye av i den kontroversielle saken, viser det likevel at enkeltpersoner kan være sårbare i møte med mektige internasjonale selskaper. Brukervilkårene er ofte meget omfattende, og de færreste har tid til å lese gjennom alt før de godtar. Man bør derfor ta sine forholdsregler, og tenke nøye gjennom hva man deler, både av bilder og personlig informasjon.