Omdømmebygging og krisehåndtering

Et godt omdømme er viktig for enhver bedrift. Hva slags inntrykk kunder har av et selskap kan ha svært stor betydning for deres valg.

Omdømmebyggingproject-management-1131852_960_720

Kunder opplever en bedrift ved dens kommunikasjon, symboler og atferd. Basert på dette vil personer ilegge organisasjonen eller bedriften visse verdier som for eksempel integritet, kvalitet, ærlighet, kreativitet eller ansvarlighet. For å kunne kommunisere det ønskede omdømmet må medarbeidere og ledelse ha en klar formening om hvilke verdier organisasjonen står for. Videre er det viktig å være synlig i offentligheten, for å formidle dette budskapet. Mediene har makt til å sette dagsorden, og er fortsatt viktig i denne sammenhengen. Men ettersom sosiale medier og andre kanaler blir stadig viktigere, er det vitalt også å ha en tilstedeværelse innen disse områdene.

Krisehåndtering

Langsiktig arbeid for å bygge opp et godt omdømme kan raseres raskt ved ulike kriser. Store firmaer som Volkswagen, Toyota og Samsung har i nyere tid opplevd at omdømmet har fått en smell pga tekniske feil ved produktene sine. Ved slike hendelser er det særlig viktig hva bedrifter gjør for å forsvare sitt omdømme. Den rette fremgangsmåten vil selvsagt være avhengig av situasjonen.

Eksploderende telefoner

Et eksempel på hvordan store selskaper kan slite med å forsvare sin merkevare er Samsungs toppmodell lansert i 2016. Note 7-telefonene hadde en feil med batteriene, som gjorde at de kunne ta fyr. I flere uker ble dette omtalt i media. Flyselskaper nektet folk å ta med telefonene sine på fly, og problemene ble vitset med i flere talkshow og nyhetssendinger.

Det ble også utviklet en modul til TV-spillet GTA, hvor man kunne benytte seg av eksploderende telefoner som våpen. Videoer av dette ble delt på Youtube og Samsung prøvde å fjerne dem. Brukerne reagerte bare med å publisere enda flere. Dette viser at å kjempe mot store brukermasser på denne måten er svært vanskelig.