Nyhetsbrev og sms-tjenester

E-postens utbredelse har i løpet av få år drastisk endret hvordan de fleste selskaper direkte henvender seg til konsumentene for å promotere sine produkter og tjenester. Fortsatt sendes det ut store mengder reklame i landets postkasser, men denne distribusjonsformen har flere

OLYMPUS DIGITAL CAMERAulemper:

  • Store kostnader knyttet til produksjon og distribusjon
  • Upersonlige masseutsendelser
  • Lite klimavennlig produksjon og distribusjon
  • Flere og flere reserverer seg mot reklame i postkassa

Overgang til digital distribusjon

Ved å sende ut reklame på e-post eller SMS i stedet for til alle landets postkasser, oppnår man flere fordeler for både selskapene og konsumentene. Kostnader reduseres, budskapet kan tilpasses og spisses mot hver enkelt konsument og prosessen fører til minimalt med klimautslipp. Det er imidlertid flere ting som må tas hensyn til før man gjør denne overgangen.

Unngå Spam-filteret

Noe av problemet ved å sende reklame over e-post er at mye vil bli sortert ut av spam-filteret. Det er derfor særdeles viktig at informasjonen spisses, og virkelig er interessant for forbrukeren. Det må derfor systematisk jobbes med å identifisere kundenes behov, og utsendelser må begrenses til et minimum. Om en forbruker får en e-post fra samme firma hver dag med unyttige tilbud, er det stor sannsynlighet for at fremtidige e-poster havner rett i søpla.

Nyttig informasjon

Flere selskaper har i dag suksess med å inkludere informasjon som faktisk er nyttig for forbrukeren, i stedet for å bombardere mottakeren med ulike tilbud. Eksempler på dette kan være aktuelle matoppskrifter, nyhetsbrev, finansielle analyser eller reisebeskrivelser. Ved å fokusere på nyttig og underholdende informasjon, fremfor reklame og promotering, oppnår man lettere kundenes oppmerksomhet og tillit.

SMS-tjenester

Et alternativ til reklame på E-post er å sende kunden informasjon på SMS. En av fordelene ved dette er at det ikke vil sorteres ut av et spam-filter. Om det sendes ut mye irrelevant informasjon, er det imidlertid også her stor sannsynlighet for at mottakere vil slutte å lese meldingene som sendes ut. Så igjen er det viktig å spisse innholdet, og begrense utsendelser. Eksempler på tjenester som egner seg godt for SMS-utsendelser kan være påminnelser om helsetjenester, frisørtimer og EU-kontroller.