Markedsføring i blogger

Markedsføring av ulike produkter og tjenester i personlige blogger blir stadig mer utbredt, både i Norge og resten av verden. Man hører stadig om at Norges beste bloggere tjener millioner av kroner hvert år via sine nettsider. Disse inntektene kommer av at ulike bedrifter tilbyr betaling for å bli (positivt) omtalt for sine produkter.

Økt troverdighetmarketing-strategies-426545_960_720

Den største fordelen ved å la en kjent blogger promotere sine produkter og tjenester, fremfor tradisjonell markedsføring, er at den positive omtalen kommer fra noen leseren stort sett ser opp til og stoler på. Ved at bloggeren også fremstår som en objektiv anmelder av produktene som promoteres, oppfattes det også mer troverdig.

Personlig touch

De fleste bloggere har en mer personlig stil enn hva man normalt finner i aviser. De fleste deler hendelser fra sitt dagligliv, forteller om problemer og gleder i hverdagen, og legger ut personlige detaljer. Dette er med på å gi leserne et mer personlig forhold til bloggeren. Når bloggeren så forteller om hvor fantastisk et produkt fungerer, kan det i mange sammenhenger oppfattes nesten som at det er en god venn som anbefaler produktet.

Skjult markedsføring?

Siden bloggere som promoterer produkter mot betaling ofte fremstår som en objektiv bruker, er det flere som peker på de etiske betenkelighetene ved denne markedsføringen. Det hevdes blant annet at skillelinjene mellom journalistikk og reklame viskes ut. Viktigheten av en fri og uavhengig presse er selvsagt noe man ikke kan avfeie.

Det er imidlertid innført regler om at bloggere tydelig må merke artikler som de får betalt for å skrive. Disse reglene følges heldigvis for det meste i Norge. I de tilfeller hvor regelverket for merking følges, og bloggeren anbefaler et produkt eller en tjeneste han eller hun faktisk liker, bør promotering i blogger kunne sees på som et verdifullt supplement til vanlig journalistikk og reklame.