Markeds- og kundeundersøkelser

Å kjenne sine kunder er viktig for bedrifter av mange grunner. Det finnes flere måter å utføre markeds- og kundeundersøkelser på. Hva slags informasjon som innhentes, og på hvilken måte det gjøres, bør vurderes nøye utifra bedriftens behov.

Viktigheten av å kjenne sine kunder

Det er mange grunner til at det er viktig å ha god kjennskap til sine eksisterende og potensielle k1024px-us_navy_021029-n-3228g-001_adjusting_a_customers_eyeglassesunder. Det er blant annet viktig å vite hva slags spesifikasjoner og egenskaper de ønsker. Videre er det viktig å vite hva kunden er villig til å betale, og hvordan prissettingen vil påvirke etterspørselen. Til sist kan nevnes viktigheten av hva slags inntrykk kunder har av bedriften, for å drive mest mulig effektiv omdømmebygging.

Telefonintervjuer

Å gjøre markedsundersøkelser via telefon er en enkel og billig måte å innhente informasjon. De fleste bedrifter vil sette ut slike oppgaver til analysebyråer som er spesialisert på dette arbeidet, men det er selvsagt mulig å gjøre dette selv også.

Sosiale media

Flere og flere bedrifter er aktive på sosiale medier. Her kan bedriften kommunisere og diskutere direkte med sine kunder. Dette er selvsagt viktig for promotering og kundestøtte, men det er også mulig å få mye informasjon om hva kundene mener om bedriften og dens produkter og tjenester, om den tilgjengelige informasjonen bearbeides riktig.

Elektroniske undersøkelser

Det blir også stadig vanligere med elektroniske spørreundersøkelser. Igjen er det vanlig at jobben da settes ut til analysebyråer spesialisert på dette. Disse vil typisk rekruttere et panel av respondenter som får gjentatte undersøkelser som besvares via e-post eller nettsider. For å rekruttere medlemmer vil respondentene typisk bli belønnet med små premier for hver undersøkelse de gjennomfører.

Google har også entret denne bransjen med appen “Google Opinion Rewards”. Her kan bedrifter bestille spørreundersøkelser som videreformidles av Google. Respondentene belønnes med “credits”, som kan benyttes i Google Play til å kjøpe spill, bøker, musikk eller filmer.