Markeds- og kundeundersøkelser

Å kjenne sine kunder er viktig for bedrifter av mange grunner. Det finnes flere måter å utføre markeds- og kundeundersøkelser på. Hva slags informasjon som innhentes, og på hvilken måte det gjøres, bør vurderes nøye utifra bedriftens behov. Viktigheten av å kjenne sine kunder ...Read More

Markedsføring i sosiale media

Markedsføring i sosiale medier er et relativt nytt fenomen som blir stadig viktigere. Å se at en venn eller familiemedlemmer kommenterer, deler eller liker innhold publisert av et selskap, vil virke mye mer troverdig for forbrukere enn de fleste andre former for markedsføring. Å ...Read More

Markedsføring og kommunikasjon i en ny tidsalder

Markedsføring og kommunikasjon med kunder er blant de viktigste områdene for de fleste bedrifter. Om man ikke når nye kunder, er det umulig å vokse. Teknologisk disrupsjon Markedsføring og kommunikasjon er også områder i enorm endring. For bare noen tiår siden var markedsføring relativt ...Read More

Omdømmebygging og krisehåndtering

Et godt omdømme er viktig for enhver bedrift. Hva slags inntrykk kunder har av et selskap kan ha svært stor betydning for deres valg. Omdømmebygging Kunder opplever en bedrift ved dens kommunikasjon, symboler og atferd. Basert på dette vil personer ilegge organisasjonen eller bedriften ...Read More

Markedsføring i blogger

Markedsføring av ulike produkter og tjenester i personlige blogger blir stadig mer utbredt, både i Norge og resten av verden. Man hører stadig om at Norges beste bloggere tjener millioner av kroner hvert år via sine nettsider. Disse inntektene kommer av at ulike bedrifter ...Read More

Nyhetsbrev og sms-tjenester

E-postens utbredelse har i løpet av få år drastisk endret hvordan de fleste selskaper direkte henvender seg til konsumentene for å promotere sine produkter og tjenester. Fortsatt sendes det ut store mengder reklame i landets postkasser, men denne distribusjonsformen har flere ulemper: Store kostnader ...Read More

Søkemotoroptimalisering av innhold

Å skrive en artikkel har på mange måter endret seg siden Internett overtok som hovedleverandør av innhold. Før i tiden tenkte nok journalister mest på at det de skrev skulle være engasjerende, velskrevet og treffende. I dag må flere faktorer tas hensyn til. Innhold ...Read More

Personvern i den digitale verden

Utsagnet “Om du ikke har noe å skjule, har du ingen ting å bekymre deg over” benyttes ofte i debatten om personvern. Selv om det til en viss grad kan forsvares, er det også flere prinsipielle og etiske aspekter ved personvern som bør forsvares, ...Read More